Klant Centraal

De financiële dienstverlening kampt met een negatief imago. Met betrekking tot openheid, betrouwbaarheid, innovatiekracht en klantgerichtheid, schiet de bedrijfstak te kort. Actie om tot verbetering te komen moet vanuit de individuele bedrijven komen. Degenen die dit aanpakken, spinnen er garen bij! Met onze methoden helpen wij u een excellente dienstverlening waarin uw klant het uitgangspunt is te organiseren en te borgen.

Onderzoek wijst uit dat de financiële dienstverleners in Nederland meer transactie- dan relatiegericht denken en handelen. In het algemeen werken zij overwegend  intern gericht, van ‘binnen naar buiten’ in plaats van andersom. Klanten moeten echter voelen en zien dat zij het uitgangspunt zijn en hun belang gediend wordt!

Werken aan  een goed imago en een goede reputatie betekent dat er aandacht moet zijn voor je omgeving, voor  ‘de consument’ en voor  ‘de markt’. Met de Monitor Excellence kunt u als eerste stap op basis van een ‘Good Practice’ uw actuele dienstverlening spiegelen aan de optimale situatie zo nodig per bedrijfsonderdeel. De Practice is overigens ook inzetbaar voor het verkrijgen en behouden van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

In de workshop klantreis die uw medewerkers maken, vinden we uit wat de klant bezig houdt en wat de behoeften en wensen zijn. Aan de hand van de processtappen worden knelpunten geïnventariseerd. Met behulp van de “Momenten van de Waarheid’ ontwikkelen we niet alleen een hoge kwaliteit dienstverlening, maar ook één die de relatie met de klant versterkt.

Na het ontwerpen kunnen wij u helpen met de inrichting en implementatie. Om de waardering van de klant te meten kan Touchpoint Improvement worden ingezet. Via periodiek in- en extern monitoren, het structureel verbeteren van zwakke punten en de normen aan te passen werkt u er structureel aan de Klant Centraal te zetten in uw dienstverlening en producten.

Denken vanuit het belang van de klant leidt tot minder opzeggingen en verlies van klanten, succes in verkoop door mond-op-mond reclame, betere technische resultaten en tevreden medewerkers! Wij zijn u graag van dienst met het realiseren van een klantgerichte organisatie !