Excellence Projecten (ondersteuning)

Klanten ‘best in class’ maken daar gaat het ons om. Binnen een afgebakende periode, een verbetering of vernieuwing doorvoeren zonder de organisatie te belasten. Een authentieke en overtuigende aanpak gericht op het inspireren en ontwikkelen van medewerkers staat er borg voor dat de verandering beklijft. Met een deskundige en resultaatgerichte agile aanpak brengen we de vernieuwing op gang en wordt draagvlak en enthousiasme gerealiseerd. Snel, efficiënt en met duurzame resultaten.

Onderwerpen

  • Implementeren en borgen van strategie en beleid
  • Inrichting organisatieonderdelen, processen en bediening
  • Rationalisering en digitalisering processen en producten
  • Ontwerp en inrichting distributieketens
  • Coachen en counseling project medewerkers

Snel resultaat

Direct tastbare resultaten geven het vertrouwen dat uw geld goed worden besteed. Met onze tweesporen aanpak worden de knelpunten uit de dagelijkse operatie structureel opgelost. Maar ook worden de structurele oplossingen zo mogelijk direct in de operatie geïmplementeerd.