Zorgplicht neemt de eigen verantwoordelijkheid van de consument niet weg

Er komt geen nadere invulling van de zorgplichtregels in een AMvB of ministeriële regeling.  In de Memorie van Antwoord Wijzigingswet financiële markten 2014 neemt minister Dijsselbloem een aantal zorgen weg die leven rond de invoering van de algemene zorgplicht in de Wft. In de Memorie wordt gesteld dat de algemene zorgplicht consumenten niet ontslaat van de eigen verantwoordelijkheid zich goed te laten informeren. het in acht nemen van de belangen van e consument betekent niet dat de financiële dienstverlener verantwoordelijk is dat de consument een passende beslissing neemt. Een duidelijk en mijn inziens juist standpunt.

De markt kan alleen maar goed functioneren als er voldoende balans is in deskundigheid. Het kritisch vermogen van de klant houdt aanbieders scherp op hun toegevoegde waarde. Meestal werkt dit beter dan (extra) regelgeving. Deskundige klanten voorkomen dat knollen voor citroenen worden verkocht. De klant heeft minder kennis van (ingewikkelde)financiële producten en mogelijkheden dan de aanbieder. Dat heeft gezorgd voor onbalans met als gevolg de bekende problemen. Een klant moet dus door adviseurs en aanbieders goed en objectief geïnformeerd wordt over mogelijkheden, kosten en risico’s.

Het is daarom de overtuiging van het New Financial Forum dat de financiële sector samen met de klant verantwoordelijk is voor het financiële welzijn van de klant. Zij draagt er zorg voor dat de klant zijn/haar financiële welzijn kan overzien en weloverwogen  beslissingen neemt. Deze functie kan alleen goed worden vervuld met een robuuste sector die is gebouwd op een fundament van integriteit, duurzaamheid en vertrouwen.
Het New Financial Forum stelt zich ten doel om te bevorderen dat deze kernwaarden binnen de financiële sector zijn gewaarborgd en de sector zich bewust is van haar belangrijke maatschappelijk functie. Dat doen wij door bijeenkomsten te organiseren en instrumentaria te ontwikkelen. En door ons in het publieke en maatschappelijke debat te mengen.

Zie http://www.verzekeringsnieuws.nl/external?url=http%3A//www.findinet.nl/news/bedrijfsvoering/wetenswaardigheden/minister-preciseert-grenzen-algemene-zorgplicht-in-wft&back=http%3A//www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/23536-minister-preciseert-grenzen-algemene-zorgplicht-wft.html